facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Debata dotycząca obecnej sytuacji politycznej na Ukrainie

16 grudnia 2013 r. o godz. 9.45 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie uczelni (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się debata dotycząca eurointegracji oraz obecnej sytuacji politycznej na Ukrainie. W otwarciu uczestniczyć będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W dyskusji wezmą udział pracownicy naukowi Wydziału Filologicznego, Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Prawa i Administracji oraz studenci z Ukrainy – uczestnicy kursu przygotowującego do podjęcia studiów w języku polskim – studiujący na Uniwersytecie Śląskim. Studenci przedstawią i omówią bieżące wydarzenia z Ukrainy oraz opowiedzą o nastrojach panujących w tym kraju.

Spotkanie ma na celu wsparcie studentów UŚ z Ukrainy, którzy niepokoją się o przyszłość swojego kraju i los bliskich. 

Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Filologiczny, Wydział Nauk Społecznych, Szkołę Języka i Kultury Polskiej, Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich przy współudziale Koła Naukowego Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel” oraz Koła Naukowego Historyków.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.