facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Damian Guzek

Student V roku teologii (jednolite studia magisterskie) na Wydziale Teologicznym UŚ. Otrzymał stypendium ministra na rok akademicki 2010/2011 za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony stypendium ministra po raz drugi.

  • średnia ocen w zaliczonych latach studiów: 4,73;
  • jest członkiem Studenckiego Koła Naukowego Wydziału Teologicznego UŚ;
  • aktywnie reprezentuje Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego przy Wydziałowej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału Teologicznego UŚ;
  • brał udział w badaniach ankietowych oraz współpracował z dr. hab. M. Jachimowskim nad „Raportem mediów periodycznych w przestrzeni województwa śląskiego”;
  • jest autorem licznych artykułów m.in. w czasopiśmie naukowym „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”;
  • był uczestnikiem licznych konferencji naukowych;
  • ukończył studia magisterskie na kierunku politologia ze specjalnością: dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Nauk Społecznych UŚ;
  • posiada certyfikaty znajomości języka włoskiego na poziomie A2 i B1, wydane przez Centrum Językowe Uniwersytetu Florenckiego.

(dane z 21.02.2011 r.)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.