facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Czym jest dusza?” – spotkanie młodzieżą

W piątek 20 lutego 2015 r. w Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu odbyło się spotkanie pt. „Czym jest dusza?”. Zaproszeni goście – ks. dr Bernard Kozłowski i dr hab. Aleksander Bańka z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego wraz z młodzieżą z Technikum nr 6 i uczniami Gimnazjum nr 16 debatowali na temat istnienia duszy i możliwości zdefiniowania tego pojęcia. Spotkanie zostało przygotowane przez polonistkę Technikum nr 6 w CKZiU mgr Bożenę Fulas.

Fot. Bożena Fulas i Michał Młyński

Fot. Bożena Fulas i Michał Młyński

Fot. Bożena Fulas i Michał Młyński

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.