facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja w Instytucie Fizyki - "Czwarta Dyskusja Panelowa"

12 grudnia w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  (ul. Uniwersytecka 4) w godzinach 9.00 - 18.30. odbędzie się konferencja naukowa: Czwarta Dyskusja Panelowa o temacie przewodnim: "Oblicza fizyki - między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury".
W konferencji udział wezmą przedstawiciele nauk przyrodniczych i matematycznych, nauk humanistycznych, w tym nauk filozoficznych i teologicznych, artyści oraz przedstawiciele nauk technicznych.

Czwarta Dyskusja Panelowa jest coroczną jednodniową konferencją naukową. Pierwsza Dyskusja odbyła się w roku 2005.

Zaproszenie Profesora Jerzego Warczewskiego w imieniu Komitetu Organizacyjnego word

Komitet Organizacyjny word

Lista mówców i przewodniczących sesji word

Program konferencji  word

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.