facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Człowiek w pracy i organizacji: perspektywa psychologiczna”

Od 24 do 25 listopada 2011 r. w Lublinie odbędzie się konferencja naukowa pt. „Człowiek w pracy i organizacji: perspektywa psychologiczna”. Wydarzenie stanie się częścią obchodów jubileuszu 40-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Bieli, kierownika Zakładu Psychologii Organizacji i Zarządzania, kierownika Katedry Analizy Decyzyjnej w Instytucie Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W konferencji udział weźmie prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą UŚ prof. dr hab. Barbara Kożusznik oraz przedstawiciele Instytutu Psychologii UŚ i Biura Karier UŚ.

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji, działające przy Uniwersytecie Śląskim, objęło konferencję patronatem honorowym.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.kul.pl/psychologia-pracy.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.