facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Czat nt. systemu ocen pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Czat na temat systemu ocen pracowników Uniwersytetu Śląskiego dobiegł końca. Dziękujemy za wszystkie pytania!
Pytanie:
Anna
Dzień dobry, co w sytuacji, kiedy pracownik jest oceniany przez osobę, którą widuje bardzo rzadko?
Odpowiedź:

Dzień dobry! Pracownik powinien być wówczas oceniany wspólnie przez osobę, z którą współpracuje oraz osobę formalnie wyznaczoną do oceny.
11:02:41
Pytanie:
Jurek
Witam, jestem pracownikiem i mam następujące pytanie, co w sytuacjach kiedy nie ma dostępu do komputera?
Odpowiedź:

W tej sytuacji bezpośredni przełożony zobowiązany jest do zapewnienia stanowiska komputerowego.
11:04:50
Pytanie:
Anna
Ale ja już zostałam oceniona przez taką osobę, co mam zrobić?
Odpowiedź:

Na każdym etapie oceny pracownik ma możliwość odwołania się od oceny przełożonego.
11:06:51
Pytanie:
Michael
co w sytuacji kiedy członek komisji dostaje gotowe listy z osobami do podwyżki???
Odpowiedź:

Nie powinna mieć miejsca taka sytuacja, ponieważ Komisja powinna ustalić listę rankingową z osób najwyżej ocenionych i zdecydować, które z nich zasługują na podwyżkę ocenną.
11:10:16
Pytanie:
nemo
Czy pracownicy zatrudniani projektowo są oceniani?
Odpowiedź:

Każdy pracownik, który pracuje w Uniwersytecie co najmniej połowę okresu podlegającego ocenie, na podstawie Regulaminu – podlega procedurze przeprowadzenia okresowej oceny pracowników.
11:14:18
Pytanie:
Rafał
Dlaczego ankiet nie przygotowano w kontekście stanowiska zajmowanego przez pracownika? Oczywistym jest, że inne wymagania stawiamy referentowi, a inne samodzielnemu referentowi. Ankieta sporządzona jest tak, że referenci (ogólnie osoby z niższą kategorią zaszeregowania) są z góry przegrane.
Odpowiedź:

Na warsztaty, podczas których przygotowywane były arkusze oceny, zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich grup pracowników. Zamiarem było sprofilowanie ankiet na poszczególne stanowiska, jednakże w wyniku warsztatów okazało się, że wszystkie grupy wskazały te same kryteria oceny, czego wynikiem jest obecny kształt ankiety.
11:16:48
Pytanie:
Ewa
ok ale już raz tak się wydarzyło co w tej sytuacji czy można się odwołać i do kogo??
Odpowiedź:

Najlepiej zgłosić taką sytuację do Przewodniczącego Komisji Wydziałowej lub Rektorskiej Komisji Ogólnouczelnianej, która rozpatruje odwołania od wyników Komisji Wydziałowych.
11:18:16
Pytanie:
1234
Po co jest ta samoocena??? nie wystarczy, że ocenia nas przełozony?! po co ta strata czasu?
Odpowiedź:

Przede wszystkim ma to na celu zobiektywizowanie oceny. Czasem bywa, że przełożony się pomyli lub nie uwzględni wszystkich ważnych działań pracownika. Jest to również podstawa rozmowy oceniającej i uważam, że krzywdzące byłoby, gdyby pracownik nie miał możliwości określenia swojego stanowiska w tej sprawie.
11:25:35
Pytanie:
fjsdjf
Co w sytuacji kiedy jest bardzo duża róźnica między moją oceną a oceną kierownika?
Odpowiedź:

Czas na ewentualne korekty punktacji będzie podczas rozmowy oceniającej. Należy się do niej odpowiednio przygotować, zbierając wszystkie argumenty, które mają przekonać przełożonego do zmiany oceny.
11:34:47
Pytanie:
ja
Proszę mi wyjaśnić, po co nam taki korporacyjny system!? Jesteśmy uczelnią a nie firmą.
Odpowiedź:

Uniwersytet, jak każda organizacja potrzebuje informacji pozwalających podejmować decyzje kadrowe, dotyczące kształtowania polityki zatrudniania. Obecnie nie ma lepszego narzędzia, które pozwalałoby realizować ten cel w sposób sprawiedliwy i obiektywny.
11:41:42
Pytanie:
Marek Piestrzyński
Cześć Jarku, tak półżartem: "Jest osobą, z którą inni (interesanci) szczególnie chętnie się kontaktują". Wydaje mi się, że np. tłumy studentów kontaktują się z panią w dziekanacie nie dlatego, że ją lubią, tylko że muszą. Przypomina się stary protokół milicyjny: "uderzyłem go pałką służbową, więc do radiowozu wsiadł chętnie". No i formułowanie wobec siebie samych ocen typu "stanowi przykład" albo "wyznacza standardy" faworyzuje narcyzów. Pozdrawiam:-).
Odpowiedź:

Cześć Marku, załatwiając sprawę w dziekanacie jako student, od razu wiedziałem, że z Panią A załatwię wszystko szybko, merytorycznie i uprzejmie, natomiast u Pani B niekoniecznie... Co do faworyzowania narcyzów - decyzję finalną podejmuje przełożony na podstawie rzeczywistych działań pracownika, więc kwestia narcyzmu nie ma znaczenia. Pozdrawiam!
11:46:28

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.