facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Czat na temat programu Erasmus+

Czat na temat nowego programu Erasmus+ dobiegł końca. Dziękujemy za wszystkie pytania!
Pytanie:
Julia
Dzień dobry, dokąd można wyjechać w ramach programu Erasmus+?
Odpowiedź:

Dzień dobry, wyjechać można do państw członkowskich Unii Europejskiej oraz do Turcji, Islandii, Lichtensteinu i Norwegii. Wyjazd na studia możliwy jest do uczelni, z którą macierzysta jednostka studenta ma podpisaną umowę o współpracy w ramach Erasmusa.
12:06:19
Pytanie:
Sobolewska
Kiedy można spodziewać się tzw. kwalifikacji w roku akademickim 2014/2015 i na czym one konkretnie polegają?
Odpowiedź:

Kwalifikacje będą przeprowadzone do 30 kwietnia br. Dokładny termin ustalony zostanie przez wydział lub instytut i ogłoszony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Podstawowe kryterium to średnia z całego przebiegu studiów. Dokładny opis procedury znajdzie się w ogłoszeniu o rekrutacji oraz - od końca tego tygodnia - na naszej stronie internetowej: www.erasmus.us.edu.pl.
12:09:28
Pytanie:
Piotrowski
Czy przewidujecie Państwo uczelnie partnerskie z większą ilością miejsc niż 2?
Odpowiedź:

W przypadku zdecydowanej większości naszych uczelni partnerskich w umowach uwzględniono dwa wyjazdy w ciągu roku akademickiego. Mamy jednak również takie umowy, które przewidują większą liczbę wyjazdów. Szczegóły podane zostaną w ogłoszeniach o rekrutacji i na naszej stronie.
12:11:02
Pytanie:
Karolina
Jakie stypendia są przewidywane w programie Erasmus+ ?
Odpowiedź:

Wysokość stypendium uzależnione będzie od rodzaju wyjazdu (studia lub praktyka) i kraju pobytu. Przewidujemy początkowe dofinansowanie na okres do 5 miesięcy pobytu. Szczegóły (dokładne kwoty dla poszczególnych państw) podane zostaną na naszej stronie. Stypendium minimalne (dla pobytu w państwach o najniższych kosztach) wyniesie 300 euro w przypadku studiów, 400 euro w przypadku praktyki.Maksymalne odpowiednio: 500 i 600 euro. Studenci uprawnieni do pobierania stypendium socjalnego otrzymają stypendium powiększone o 200 euro miesięcznie.
12:15:45
Pytanie:
Anna
1.Czy mogę jechać na dwa semestry będąc na studiach magisterskich (historia), jeśli tak to jak odbyłoby się zaliczenie Historii Śląska, która trwa przez 3 semestry? 2. Jeśli rozliczę się z punktów ECTS po całym roku jak będzie wyglądać moja obrona pracy magisterskiej, czy jest możliwość obrony jej bez zbędnych problemów we wrześniu?
Odpowiedź:

Okres pobytu uzależniony jest od decyzji jednostki kwalifikującej (Instytut Historii) oraz od postanowień umowy z konkretną uczelnią partnerską. W roku akademickim 2014/2015 nie będzie możliwości pobytu bez grantu. Maksymalny okres pobytu, na jaki pierwotnie będzie możliwe przyznanie dofinansowania, to 5 miesięcy. Zaliczenie okresu studiów zrealizowanych w ramach programu Erasmus następuje na podstawie zaliczeń uzyskanych w uczelni zagranicznej, o ile zrealizowany zostanie zatwierdzony przez obie uczelnie program studiów. Jeżeli chodzi o szczegóły związane z konkretnymi przedmiotami oraz np. terminem obrony pracy magisterskiej, bardzo proszę o kontakt z koordynatorem wydziałowym.
12:20:36
Pytanie:
Ania
Uczelnia musi podpisać nowe umowy z uczelniami zagranicznymi czy obowiązują wcześniejsze? Kiedy pojawi się lista uczelni partnerskich z WPiA UŚ?
Odpowiedź:

Do końca tygodnia. Stare umowy już nie obowiązują.
12:21:11
Pytanie:
Mleczko
Jakie trzeba spełnić warunki? Na którym semestrze można już wyjechać? Jak dużą kwotą należy dysponować?
Odpowiedź:

Aby móc wyjechać, trzeba być (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego roku studiów I stopnia. Głównym kryterium kwalifikacyjnym jest średnia z całego przebiegu studiów. Oczywiście warunkiem niezbędnym jest znajomość języka, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni partnerskiej. Kwota zależy oczywiście od miejsca pobytu. Stypendium Erasmusa ma pokrywać różnicę pomiędzy kosztami życia i studiowania w kraju ojczystym i w kraju, do którego student wyjeżdża w ramach programu. Należy więc liczyć się z koniecznością wydatkowania tych wszystkich środków, które student wydaje studiując w kraju.
12:24:58
Pytanie:
Filip
Czy jest już znana lista uczelni, na które można będzie w roku akademickim 2014/2015 wyjechać? Moją jednostką macierzystą jest WPiA. W szczególności, czy będzie na niej jakaś uczelnia z Belgii lub Holandii?
Odpowiedź:

Tak, lista będzie dostępna od końca tego tygodnia na naszej stronie. Jeżeli chodzi o drugie pytanie - również tak:)
12:25:58
Pytanie:
Kamila
Szanowny Panie. Aktualnie przebywam na praktykach w ramach programu Erasmus. Czy pomimo to będę mogła wyjechać ponownie na praktykę, w Ramach Erasmus + oraz czy do końca trwania rekrutacji t.j kwietnia należy przesłać już wybrane miejsce praktyk? Chciałam też zapytać czy będąc nieobecną w Polsce aż do czerwca, mam możliwość kandydowania i przejścia rekrutacji?
Odpowiedź:

Tak - w programie Erasmus+ każdy student będzie dysponował dwunastoma miesiącami, które będzie mógł spędzić na studiach lub praktykach. Możliwe będą wyjazdy wielokrotne, oczywiście z zachowaniem minimalnego czasu pobytu (studia - 3 mies., praktyka - 2 mies.). Pula wspomnianych 12 miesięcy przypada na dany poziom studiów i obejmuje łącznie studia i praktykę. Jeżeli student wcześniej skorzystał z wyjazdu w ramach programu Erasmus, będąc na tym samym poziomie studiów, to czas, jaki spędził w ramach Erasmusa za granicą należy odjąć od tych właśnie 12 miesięcy. Można uczestniczyć w rekrutacji, będąc za granicą. Dokumenty można przesłać lub złożyć za czyimś pośrednictwem. Konieczne jest wskazanie kraju, w którym praktyka miałaby być realizowana.
12:31:15
Pytanie:
Sowiński
Jaki jest limit osób które mogą wziąć udział w programie?
Odpowiedź:

Zależy to od umowy, którą podpiszemy z Narodową Agencją Programu Erasmus. Dotyczy to każdej uczelni uczestniczącej w programie.
12:32:20
Pytanie:
Janosz
Dzień dobry chciałam zapytać czy program skierowany jest tylko do studentów czy mogą wziąć nim również osoby, które obronią prace magisterską w tym roku i staną się absolwentami? Z poważaniem Anna Janosz (studentka V roku prawa)
Odpowiedź:

Od roku akademickiego 2014/2015 możliwe będą wyjazdy na praktykę absolwentów. Według zasad programu absolwentem jest się przez 12 miesięcy od momentu ukończenia studiów. Praktyka musi być rozpoczęta i zakończona w tym okresie. Należy pamiętać o minimalnym czasie trwania praktyki. Oczywiście w tej sytuacji do rekrutacji przystępuje się, będąc na ostatnim roku studiów.
12:34:42
Pytanie:
Aleksandra
W sytuacji kiedy 3 osoby chcą wspólnie wyjechać na tą samą uczelnię to czy jest taka możliwość? Czy ograniczenie liczby miejsc jest bezwzględnie obowiązujące? Kto decyduje jacy studenci pojadą na konretną uczelnie (w przypadku gdy jest więcej chętnych)?
Odpowiedź:

Kwalifikują i przyznają miejsca w konkretnych uczelniach partnerskich Państwa jednostki macierzyste, czyli wydziały lub instytuty. Liczba miejsc w konkretnej uczelni zależy od umowy zawartej z tą uczelnią i jest to ograniczenie bezwzględne. Kryterium rozstrzygającym o kwalifikacji i przyznaniu miejsca w konkretnej uczelni przyjmującej jest średnia z całego przebiegu studiów. Oczywiście pierwszeństwo mają osoby z wyższą średnią.
12:37:29
Pytanie:
Tunik
Czym różnią się praktyki Erasmus+ od Erasmus?Stypendium, iłość możliwych wyjazdów i kiedy będzie rekrutacja w tym roku na Erasmus+ praktyka?
Odpowiedź:

Minimalny czas realizacji praktyki w programie Erasmus wynosił 3 miesiące, w programie Erasmus+ wynosi 2 miesiące. Erasmus+ dopuszcza także możliwość wyjazdu na praktykę absolwenta. Pierwszy etap rekrutacji na praktyki będzie trwał do końca kwietnia. Dokładną datę ustalają i ogłaszają Państwa jednostki macierzyste, tak jak przy wyjazdach na studia. Liczba miejsc na praktyki, którymi będziemy dysponować w roku akademickim 2014/2015 będzie znana do końca maja i w takim też terminie zakończy się drugi etap rekrutacji na praktyki. Oczywiście - jeśli tylko będzie to możliwe - informacje będziemy starali się przesyłać wcześniej.
12:41:28
Pytanie:
Ania
Bardzo interesowałby mnie wyjazd w ramach programu Erasmus+ na Maltę, jednak nie widnieje w wykazie umów UŚ w ramach WPiA właśnie ten kraj. Czy mogę podjąć jakieś czynności żeby tam wyjechać studiować czy jedynie pozostaje możliwość praktyk?
Odpowiedź:

Obawiam się, że obecnie pozostaje raczej tylko możliwość praktyk.
12:42:19
Pytanie:
Marcin
Jakie są warunki wyjazdu na Erasmus'a?
Odpowiedź:

Trzeba być studentem uczelni wysyłającej lub jej absolwentem. Proszę pamiętać, że status absolwenta w programie Erasmus+ zachowuje się przez 12 miesięcy od momentu ukończenia studiów. W przypadku absolwentów możliwy jest jedynie wyjazd na praktykę. Jeżeli chodzi o wyjazdy studentów - w momencie wyjazdu trzeba być studentem co najmniej 2 roku studiów I stopnia. Oczywiście trzeba zostać zakwalifikowanym przez jednostkę macierzystą (wydział lub instytut). Podstawowym kryterium kwalifikacyjnym jest średnia z całego przebiegu studiów. Znajomość języka to oczywiście warunek niezbędny. Dokładny opis procedury znajdzie się na naszej stronie internetowej i w ogłoszeniu o rekrutacji.
12:45:49
Pytanie:
Sowiński
Czy uczestnik programu sam wybiera sobie kraj docelowy do którego wyjedzie?
Odpowiedź:

Jeżeli chodzi o wyjazd w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej, kandydat wskazuje maksymalnie 3 uczelnie, które go interesują. Uporządkowane według preferencji kandydata. Miejsce w konkretnej uczelni przyznaje jednostka kwalifikująca. Przy wyjeździe na praktykę kraj wybiera kandydat.
12:47:50
Pytanie:
Piotr
Gdzie można uzyskać informacje dot. języka, w którym odbywają się zajęcia dla studentów prokramu Erasmus+?
Odpowiedź:

Najbardziej szczegółowe informacje znajdują się na stronach uczelni uczestniczących w programie. Można również pytać koordynatorów wydziałowych lub u nas w Biurze.
12:49:28
Pytanie:
Ociepski
Witam, w jakim terminie rozpoczyna się rekrutacja na program Erasmus+? Jeżeli jesteśmy zainteresowani projektem w ramach studiów to jakie stypendia są przewidziane dla: Uniwersytetu Wiedeńskiego, oraz dla Uniwersytetów w Hiszpanii? Czy potrzebujemy jakiś dodatkowych zaświadczeń, dokumentów? Pozdrawiam serdecznie, Maciej Ociepski
Odpowiedź:

Rekrutacje będą przeprowadzane do 30 kwietnia. Dokładny termin ustala i ogłasza Państwa instytut lub wydział. Austria - 500 euro miesięcznie na studia, 600 euro miesięcznie na praktyki. Hiszpania - 400 euro miesięcznie na studia i 500 euro na praktyki. Studenci uprawnieni do otrzymywania stypendium socjalnego otrzymują - w przypadku wyjazdu na studia stypendium powiększone o 200 euro miesięcznie. Podkreślam, że dotyczy to tylko wyjazdów na studia, nie na praktykę. Do rekrutacji niezbędne będą: formularz aplikacyjny (z naszej strony), potwierdzenie średniej z całego przebiegu studiów, potwierdzenie znajomości języka (znajomość języka może również zweryfikować jednostka kwalifikująca). Jednostka kwalifikująca może wymagać dodatkowych dokumentów.
12:54:58
Pytanie:
Bartek
Jaka jest minimalna średnia ocen potrzebna do wzięcia udziału w programie i jak wygląda to w praktyce?
Odpowiedź:

Zależy to od wydziału lub instytutu.
12:55:25
Pytanie:
Ania
Wcześniej wspomniał Pan, że studenci korzystający ze stypendium socjalnego mają powiększone stypendium o 200 euro, czy to jest stała kwota czy różni się zależnie od wysokości stypendium socjalnego?
Odpowiedź:

Ta kwota jest stała. Dotyczy to tylko i wyłącznie wyjazdów na studia, nie na praktykę.
12:56:15

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.