facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

CXXXII promocja doktorska

26 listopada 2013 r. o godz. 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12) odbędzie się CXXXII promocja doktorska.

Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem.

 

 

Wydział Artystyczny

a/ dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych otrzymają:

 • dr hab. Maria Bogusława SĘKOWSKA
 • dr hab. Sebastian Bolesław KUBICA
 • dr hab. Krzysztof PASZTUŁA
 • dr hab. Łukasz KLIŚ

b/ dyplomy doktora w dziedzinie sztuk plastycznych otrzymają:

 • dr Paulina Agata POCZĘTA
 • dr Katarzyna PARUZEL
 • dr Tomasz JĘDRZEJKO


Wydział Nauk o Ziemi

a/ dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi otrzymają:

 • dr hab. Aniela Lidia MATUSZEWSKA
 • dr hab. Mariusz Andrzej SALAMON
 • dr hab. Stanisław DUBER

b/ dyplomy doktora w dziedzinie nauk o Ziemi otrzymają:

 • dr Monika KURPANIK
 • dr Dorota OKOŃ
 • dr Małgorzata Stefania WISTUBA
 • dr Beata WOSKOWICZ-ŚLĘZAK
 • dr Dariusz IGNATIUK
 • dr Radosław WRÓBEL

 

Wydział Nauk Społecznych

a/ dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych otrzymają:

 • dr hab. Andrzej NAWROCKI
 • dr hab. Sławomir RAUBE
 • dr hab. Krzysztof NOWAK

b/ dyplomy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych i nauk społecznych otrzymają:

 • dr Agnieszka WRÓBEL
 • dr Mariola JAROMIN
 • dr Sabina RATAJCZAK
 • dr Janusz KRALA
 • dr Przemysław WŁODARCZYK
 • dr Aleksander OSTENDA
 • dr Mirosław WĘCKI
 • dr Radosław TARCZOŃ
 • dr Grzegorz LIBOR
 • dr Leszek SYKULSKI
 • dr Jeremiasz SALAMON
 • dr Mateusz HUDZIKOWSKI

 

Wydział Prawa i Administracji

a/ dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych otrzymają:

 • dr hab. Magdalena HABDAS
 • dr hab. Wojciech KLYTA
 • dr hab. Paweł CZUBIK

b/ dyplomy doktora w dziedzinie nauk prawnych otrzymają:

 • dr Anna RYL
 • dr Katarzyna CZERWIŃSKA-KORAL
 • dr Magdalena Maria ZUBAŃSKA
 • dr Ireneusz WOLWIAK
 • dr Krzysztof Janusz SZPILA
 • dr Wojciech WYRZYKOWSKI
 • dr Sławomir Konrad ZUBAŃSKI
 • dr Jacek DROSIK

Podsumowanie

7 doktorów habilitowanych:

 • 5 pracowników Uniwersytetu Śląskiego
 • 2 pracowników innych uczelni

26 doktorów w tym:

 • 7 pracowników Uniwersytetu Śląskiego
 • 19 pracowników innych uczelni i instytucji:

-Uniwersytetu Opolskiego

-Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

-Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

-Kancelarii Notarialnej w Katowicach

-Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach

-Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie

-Składnicy Materiałów Instalacyjno-Budowlanych


Doktorzy habilitowani uzyskali stopnie naukowe w jednostkach:

 • Wydział Nauk o Ziemi – 3 Osoby
 • Wydział Nauk Społecznych – 2 Osoby
 • Wydział Prawa i Administracji – 2 Osoby


Doktorzy uzyskali stopnie naukowe w jednostkach:

 • Wydział Artystyczny – 3 Osoby
 • Wydział Nauk o Ziemi – 6 Osób
 • Wydział Nauk Społecznych  – 10 Osób
 • Wydział Prawa i Administracji – 7 Osób

Stopień naukowy doktora uzyskało w Uniwersytecie Śląskim 4104 osoby, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskało w naszej uczelni 706 osób.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.