facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sympozjum Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Od 29 września do 1 października 2011 r. w Cieszynie będzie miało miejsce coroczne sympozjum Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W ramach sympozjum zostaną poruszone takie zagadnienia, jak:

  • co zmieniło otwarcie granic państwowych w Unii Europejskiej?
  • jak można badać granice klas społecznych?
  • jakie praktyki towarzyszą negocjacji granic etnicznych?
  • jak jest ustalana granica między antropologią i innymi dyscyplinami?
  • życie społeczne jako przecinające się przestrzenie dyskursywne,
  • jak są wyznaczane granice „własnego” i „cudzego” (ciała, pokoju, domu, podwórka, miejscowości)?
  • na czym polega granica (doświadczenia) subiektywnego, kulturowego, świętego, ludzkiego?

Konferencja będzie się odbywać w kampusie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Współorganizatorami sympozjum są: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego, Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.