facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Reply to condolence

Zmarł prof. zw. dr hab. Józef Bańka

Czarna wstążka

 

Z wielkim bólem i smutkiem
oraz w poczuciu niepowetowanej straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. 
prof. zw. dr. hab. Józefa Bańki

Dziekana Wydziału Nauk Społecznych w latach 1999–2005,
organizatora i Dyrektora Instytutu Filozofii w latach 1976–1999,
wieloletniego Kierownika Zakładu Antropologii Filozoficznej,
wybitnego uczonego w dziedzinie filozofii, specjalisty z zakresu metafizyki,
historii filozofii i antropologii filozoficznej oraz filozofii techniki i etyki,
autora licznych dzieł naukowych.

W sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości świata nauki znakomicie
łączył funkcje wybitnego Uczonego i Pedagoga – wychowawcy wielu pokoleń
filozofów, dla których pozostanie wzorem i Mistrzem.
 

Utraciliśmy znamienitego uczonego i nauczyciela akademickiego,
który wytyczał nowe kierunki badawcze oraz inspirował innych.
 

W naszej pamięci pozostanie jako Człowiek wielkiego serca, kultury osobistej
i błyskotliwego umysłu, mądry i szlachetny, oddany służbie Drugiemu,
autorytet moralny i naukowy, znakomity organizator i wspaniały Przyjaciel.
 

Cześć Jego Pamięci.


Rodzinie i Najbliższym oraz Uczniom i Przyjaciołom Profesora
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

 

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 

 

 

Z głębokim żalem żegnamy

śp.
prof. zw. dr. hab. Józefa Bańkę


wielkiego człowieka, wybitnego filozofa,
nauczyciela akademickiego
oraz autora wielu cenionych prac.

 

Rodzinie i Przyjaciołom
składamy wyrazy szczerego współczucia.

 

Zespół Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego

 

Kondolencje

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.