facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Co wspólnego mają lodowce Islandii i Spitsbergenu z krajobrazami Polski?”

26 października 2009 r. o godz. 16.30 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Sosnowcu odbędzie się wykład pt. „Co wspólnego mają lodowce Islandii i Spitsbergenu z krajobrazami Polski?”. Wykład, który wygłosi prof. zw. dr hab. Jacek Jania jest częścią trwającego do 30 października festiwalu Nordalia 2009.

Spotkanie będzie miało miejsce na auli międzywydziałowej Wydziału Nauk o Ziemi (Sosnowiec, ul. Będzińska 60).

Sylwetka wykładowcy:
Jacek Jania – profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, Kierownik Katedry Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi. Urodził się w Sudetach w 1950 r. Studia geograficzne ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim w 1973 roku. W ekspedycjach naukowych na Spitsbergen w Arktyce uczestniczy od 1972 roku (praca magisterska). Łącznie brał udział w kilkudziesięciu wyprawach badawczych na Spitsbergen, a ponadto na Islandię, na lodowce Norwegii i w Himalaje. Prowadzi badania krajobrazu polodowcowego w Polsce północnej i w Tatrach. Specjalizuje się w badaniach dynamiki lodowców i ich interakcji z klimatem oraz w geomorfologii glacjalnej.
Wykładał na uniwersytetach w Norwegii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Kanady, Francji i Luksemburga. Współpracuje z kilkunastoma ośrodkami badań glacjologicznych na świecie. Opublikował 3 książki i kilkadziesiąt artykułów naukowych. Od 2007 jest przewodniczącym Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.