facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

CLVIII promocja doktorska

rektorat Uniwersytetu Śląskiego

We wtorek 5 lutego 2019 roku o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się CLVIII promocja doktorska. Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem.

Wydział Filologiczny

a/ dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych otrzyma: 7 osób
b/ dyplom doktora w dziedzinie nauk humanistycznych otrzyma: 8 osób
 

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

a/ dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych otrzyma: 1 osoba
b/ dyplom doktora w dziedzinie nauk technicznych otrzyma: 5 osób

 

Wydział Nauk o Ziemi

a/ dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi otrzyma: 5 osób
b/ dyplom doktora w dziedzinie nauk o Ziemi otrzymają: 2 osoby

 

Wydział Nauk Społecznych

a/ dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych otrzymają: 3 osoby
b/ dyplom doktora w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych otrzyma: 8 osób


Podsumowanie

12 doktorów habilitowanych:

            10 pracowników Uniwersytetu Śląskiego
            2 pracowników innych uczelni i instytucji

 

20 doktorów w tym:

16 pracowników Uniwersytetu Śląskiego
4 pracowników innych uczelni i instytucji

 

Doktorzy habilitowani uzyskali stopnie naukowe w jednostkach:

  • Wydział Filologiczny – 6 osób
  • Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach – 1 osoba
  • Wydział Nauk o Ziemi – 3 osoby
  • Wydział Nauk Społecznych – 2 osoby

 

Doktorzy uzyskali stopnie naukowe w jednostkach:

  • Wydział Filologiczny – 7 osób
  • Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach – 5 osób
  • Wydział Nauk o Ziemi – 2 osoby
  • Wydział Nauk Społecznych – 6 osób

 

Stopień naukowy doktora uzyskało w Uniwersytecie Śląskim 4926 osób, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskało w naszej uczelni 1058 osób.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.