facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ceremonia wręczenia nagród w II edycji konkursu „Śląskie na 5”

11 listopada 2010 r. o godz. 13.30 w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się ceremonia wręczenia nagród w II edycji konkursu „Śląskie na 5”, organizowanego przez wojewodę śląskiego.

W uroczystości udział weźmie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Celem konkursu jest uhonorowanie instytucji oraz osób działających w województwie śląskim, których osiągnięcia znacząco wpłynęły na rzecz harmonijnego rozwoju społecznego i budowania solidarności społecznej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i wzmocnienia równości szans.

Tegoroczna edycja konkursu inspirowana była ustanowieniem roku 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w Unii Europejskiej.

Konkurs przeprowadzony był w pięciu kategoriach: rozwiązanie architektoniczno-budowlane, osobowość, filantropia, sport oraz nauka.

Do tegorocznej edycji konkursu „Śląskie na 5” zgłoszono aż 20 kandydatur.

Laureaci konkursu otrzymają z rąk wojewody śląskiego statuetkę „Śląskie na 5”. Jej projekt został wybrany w drodze wspólnego konkursu wojewody śląskiego i rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zorganizowanego w 2009 roku dla studentów uczelni. Laureatką została Marta Wieczorek, studentka Wydziału Projektowego ASP.

Więcej informacji...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.