facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Centralna inauguracja roku akademickiego uczelni medycznych

4 października 2011 r. uczelnie medyczne zainaugurują nowy rok akademicki 2011/2012. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 w sali wykładowej A-3 im. prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Witolda Zahorskiego w Katowicach przy ul. Medyków 18. Wydarzenie połączone będzie z nadaniem tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Władysławowi Nasiłowskiemu.

Wykład inauguracyjny pt. „Piękne, niebezpieczne, pożyteczne – o związkach mineralogii z medycyną” wygłosi prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek. W wydarzeniu udział weźmie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.