facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku

UŚ wycofuje się z prowadzenia zajęć w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku

Na posiedzeniu 28 maja 2013 r. Senat Uniwersytetu Śląskiego podjął decyzję o wycofaniu się z Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku. Studenci kształcący się w Ośrodku Dydaktycznym od 1 października 2013 r. będą kontynuować studia zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia odpowiednio na Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Filologicznym w Katowicach. Wszystkich studentów zapraszamy na spotkanie informacyjne z władzami uczelni, które odbędzie się w OD, 5 czerwca 2013 roku o godzinie 13.00.

Konferencja pt. „Kobiety i władza w czasach dawnych”

Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Muzeum w Rybniku organizują konferencję pt. „Kobiety i władza w czasach dawnych”. Sesja odbędzie się 23 i 24 maja 2013 r. w Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku.

Mistrzostwa Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku w siatkówce kobiet

23 kwietnia 2013 r. odbędą się Mistrzostwa Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku w siatkówce kobiet. Zawody są organizowane w ramach projektu realizowanego wspólnie przez samorząd studencki, koło sportowe działające przy Ośrodku Dydaktycznym UŚ w Rybniku oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ. Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację sportową środowiska studenckiego oraz integrację studentów Ośrodka.

Spotkanie JM Rektora UŚ prof. Wiesława Banysia ze studentami z Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku

22 kwietnia 2013 r. o godz. 14.00 w auli Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś spotka się ze studentami. Wizyta będzie okazją do rozmowy na temat przyszłości Ośrodka.

„Opowiedzieć bunt. Anatomia zjawiska”

Koło Naukowe Polonistów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje ogólnopolską interdyscyplinarną Konferencjię Naukową Studentów i Doktorantów pt. „Opowiedzieć bunt. Anatomia zjawiska”, która odbywać się bedzie od 16 do 17
maja  2013 r.  Celem  konferencji  jest  rzucenie nowego światła na problem buntu w wybranych gałęziach nauki. Proponujemy objęcie  refleksją  badawczą proponowanego zjawiska jak i nie godzących się z obowiązującym porządkiem

Data konferencji: 
16 Kwiecień 2013 10:00 - 17 Kwiecień 2013 15:30

Targi Edukacji w Rybniku

Pracownicy i studenci Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego organizują Targi Edukacji, które odbędą się 21 marca 2013 r. od godz. 10.00 do 15.00 w Rybniku (aula Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Rudzkiej 13).

W ramach wydarzenia odbędą się dwa wykłady, które wygłosi dr Andrzej Boczarowski – „Przepis na dinozaura” oraz „7 mln lat ewolucji człowieka”. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać na adres e-mail: usrybnik@us.edu.pl do 18 marca.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku

13 stycznia 2013 r. w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku odbędzie się regionalny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka funduszy przeznaczona będzie na pomoc dla seniorów i najmłodszych. W Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku odbędą się liczne wykłady pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Ponadto pracownicy Instytutu Fizyki i Pracowni Dydaktyki Biologii zorganizują wyścigi samochodowo-rowerowe i zaprezentują rower-elektrownię. Odbędzie się również gra w wielkie warcaby oraz pokazy badań EKG, EEG, spirometrii.

„Dzień Frankofoński” w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku

10 stycznia 2013 r. o godz. 10.00 w auli Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku odbędzie się „Dzień Frankofoński”. Udział w nim wezmą gimnazjaliści i licealiści z Jastrzębia Zdroju, Knurowa, Rybnika, Wodzisławia i Żor, którzy przedstawią francuskie piosenki, wiersze i skecze. Współorganizatorem spotkania jest rybnicki oddział Alliance Française.

Medal okolicznościowy dla JM Rektora UŚ

26 listopada 2012 r. w Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś otrzyma od mgr. inż. Stefana Makosza, zastępcy dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku medal okolicznościowy z okazji pięćdziesięciolecia istnienia rybnickiego CKI. Następnie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś spotka się z prezesem Fundacji Ekologicznej „Ekoterm Silesia” Edwardem Mietłą.

Debata pt. „Kryzys w uniwersytecie?”

9 sierpnia 2012 r. o godz. 15.00 w Ośrodku Dydaktycznym UŚ w Rybniku odbędzie się dyskusja pt. „Kryzys w uniwersytecie?”. Podczas debaty zostaną poruszone takie tematy, jak: obecna sytuacja oraz przyszłość Uniwersytetu Śląskiego, a także jakie oczekiwania wobec uczelni formułuje rynek pracy. W wydarzeniu udział wezmą pracownicy UŚ, przedstawiciele miasta, szefowie lokalnego biznesu oraz mediów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.