facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Brygida Schniggenfitting z Uniwersytetu w Halle gościem Szkoły Języka i Kultury Polskiej

W dniach 13-18 marca 2010 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej będzie gościć Brygidę Schniggenfitting ze Studium Berufslinguistik im Interkulturellen Kontext am Seminar für Indogermanistik und Allgemeine Sprachwissenschaft am Orientalischen Institut der Martin Luter (Universität w Halle), która wygłosi serię wykładów poświęconych nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.