facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Brunch naukowo-biznesowy „Miliard w patencie”

25 listopada 2015 r. o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się brunch naukowo-biznesowy „Miliard w patencie”, który jest adresowany do firm sektora prywatnego, naukowców, inwestorów kapitałowych oraz wszystkich zainteresowanych.

Celem spotkania jest prezentacja rozwiązań Uniwersytetu Śląskiego w konkretnych obszarach tematycznych, nawiązanie kooperacji między partnerami biznesowymi i naukowymi w formule B2B oraz identyfikacja projektów w celu przyszłej komercjalizacji wyników badań naukowych.

Organizatorami spotkania są spółka SPIN-US oraz Uniwersytet Śląski. Wydarzenie zostało objęte patronatem prezydenta Miasta Katowic.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://spinus.pl/miliard.


Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.