facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Briefing prasowy poświęcony badaniom PISA, nauczaniu matematyki i platformie Matler

5 marca 2014 r. o godz. 9.30 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych UŚ odbędzie się briefing prasowy poświęcony badaniom PISA, nauczaniu matematyki, a także prezentacji Otwartej Platformy e-learningowej Matler.

Podczas briefingu prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący zespołu ekspertów matematycznych w badaniu OECD PISA przedstawi wyniki polskich uczniów w badaniach matematycznych, a także przybliży metodologię badań. Natomiast naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego zaprezentują nową propozycję uczelni w zakresie e-learningu – otwartą platformę Matler, z której może bezpłatnie korzystać  każda osoba posiadająca numer PESEL. Oferta w szczególności adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Platforma składa się z 12 modułów tematycznych obejmujących  poszczególne działy matematyki. Materiał został przygotowany w Uniwersytecie Śląskim, stanowi część systemu kształcenia na odległość.

Briefing poprzedzi konferencję pt. „Jak osiągnąć sukces w nauczaniu matematyki? Komunikowanie wyników badań PISA a jakość edukacji”, organizowaną przez Uniwersytet Śląski oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.