facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Briefing prasowy poprzedzający konferencję pt. „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego…”

We wtorek 5 maja 2015 r. o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (sala 24) odbędzie się briefing prasowy poprzedzający konferencję podsumowującą projekt pt. „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego – integralna część otwartego regionalnego systemu informacji przestrzennej, BIOGEO-SILESIA ORSIP”. Celem przedsięwzięcia było stworzenie i rozwój regionalnego systemu informacji oraz baz danych o środowisku województwa śląskiego w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej.

W ramach projektu powstaje portal internetowy, dzięki któremu każdy będzie mógł poznać przyrodę województwa śląskiego, z dokładnym umiejscowieniem na mapie województwa i szczegółowym opisem. Konferencja podsumowująca projekt poświęcona zostanie omówieniu rezultatów projektu oraz prezentacji systemu informatycznego BIOGEO-SILESIA Uniwersytetu Śląskiego oraz Ogólnodostępnej Bazy Danych w modelu „Przyroda” platformy ORSIP. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.