facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Briefing prasowy nt. inauguracji programu Erasmus+ w województwie śląskim

4 marca 2014 r. o godz. 9.30 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ (Katowice, ul. Bankowa 11b, I piętro, sala 1.1) odbędzie się konferencja prasowa poświęcona inauguracji programu Erasmus+ w województwie śląskim. W briefingu udział wezmą: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, śląski kurator oświaty mgr Stanisław Faber, członek Zarządu Województwa Śląskiego Arkadiusz Chęciński, poseł na Sejm RP Krystyna Szumilas oraz zastępca dyrektora Programu Erasmus+ Izabela Laskowska (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji).

Program Erasmus+ ma na celu przyczynianie się do rozwoju umiejętności uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. W praktyce program Erasmus+ umożliwia mobilność uczniów, studentów, naukowców. Wyjazdy odbywają się w celach edukacyjnych, np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat. Program wspiera także budowę relacji partnerskich pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i ponadgimnazjalnymi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit.

Tego samego dnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego od godz. 10.00 do 14.30 odbędzie się spotkanie na temat programu, adresowane do przedstawicieli samorządów lokalnych, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.