facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Briefing prasowy „Interwencja społeczności lokalnej wobec sprawców przemocy domowej”

2 września 2015 roku o godz. 10.30 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a, kawiarenka, poziom 0) odbędzie się briefing prasowy. Przedmiotem spotkania będzie problematyka przemocy w rodzinie stanowiącej część szerszego zjawiska kulturowego, jakim jest męska przemoc wobec kobiet. Szczególna uwaga poświęcona zostanie kwestiom społecznych reakcji i możliwościom oddziaływań podmiotów społeczności lokalnej wobec sprawców przemocy domowej oraz konieczności tworzenia warunków dla zmiany zachowania i postaw mężczyzn stosujących przemoc ze względu na płeć. Zaproszeni eksperci opowiedzą także o znaczeniu więzi środowiskowych i sąsiedzkich dla przeciwdziałania męskiej przemocy w rodzinie.

W briefingu wezmą udział:

  • Agata Diec – przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Oddział Katowice), Uniwersytet Śląski;
  • Renata Durda – Ogólnopolskie Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska
  • Linia;
  • Liliana Krzywicka – przewodnicząca Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach;
  • dr Joanna Ożarowska – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego;
  • Marek Prejzner – Instytut Prewencji Przemocy;
  • Michał Trojnar – Fundacja Dialog Bez Przemocy, Program dla mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie i w bliskich relacjach w Katowicach.


Briefing jest połączony z konferencją pt. „Interwencja społeczności lokalnej wobec sprawców przemocy domowej”, organizowanej w tym dniu w CINiBA przez Fundację Dialog Bez
Przemocy, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę
Akademicką. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: www.ciniba.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.