facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Briefing prasowy dotyczący studiów podyplomowych

7 października 2013 r. o godz. 11.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, aula im. Kazimierza Lepszego) odbędzie się briefing prasowy poświęcony studiom podyplomowym prowadzonym przez jednostki UŚ.

Podczas briefingu zaprezentowana zostanie oferta studiów podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego, Agnieszka Dunaj z Biura Karier UŚ przedstawi cele kształcenia podyplomowego, a także wyjaśni, jak studia podyplomowe mogą wpłynąć na rozwój kariery. Zaprezentowane zostaną również nowości edukacyjne, m.in. wyjątkowe w skali kraju, realizowane wspólnie z Fundacją Widzialni studia podyplomowe Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia, których absolwenci zdobędą niezbędne kompetencje i uzyskają kwalifikacje audiodeskryptora oraz audytora stron WWW – osoby te mają dbać, aby nośniki cyfrowe były dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych znajdują się na stronie: www.podyplomowe.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.