facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Briefing prasowy dotyczący projektu pn. „Uniwersytet Najlepszych”

Mikrofony

We wtorek 3 lipca 2018 roku na deptaku przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbył się briefing prasowy dotyczący projektu pn. „Uniwersytet Najlepszych” – nowej inicjatywy edukacyjnej, której pomysłodawcami są Uniwersytet Śląski i Miasto Katowice przy wsparciu Pałacu Młodzieży oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach.

W spotkaniu udział wzięli: prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, zastępca prezydenta Katowic Waldemar Bojarun, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice Adam Skowron, koordynatorka projektu dr Natalia Stępień-Lampa oraz Marta Stypa, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach, która wzięła udział w „Uniwersyteckim programie tutoringowym dla Mickiewicza”.

„Uniwersytet Najlepszych” to przedsięwzięcie adresowane do najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, mieszkających na terenie Katowic, którzy swoimi zainteresowaniami naukowymi wykraczają poza podstawę programową. Projekt ma na celu pokazanie bogatej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz zachęcenie do podjęcia studiów w Katowicach.

Główną metodę pracy w „Uniwersytecie Najlepszych” stanowić będzie edukacja spersonalizowana oparta na tutoringu. Efektem współpracy opiekuna i ucznia ma być  znalezienie optymalnej ścieżki rozwoju naukowego i dostosowaniu jej do zainteresowań młodego człowieka, a także odkrywanie i rozwijanie jego talentów. Projekt realizowany będzie w dwóch edycjach – od października 2018 roku do czerwca 2020 roku. Obie edycje zakończą się konferencją podsumowującą efekty współpracy. 

Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne są na stronie: www.uniwersytetnajlepszych.us.edu.pl.
 

Prof. Ryszard Koziołek odpowiada na pytania dziennikarzy
O projekcie „Uniwersytet Najlepszych” opowiadał m.in. prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek
Fot. Sekcja Prasowa UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.