facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Briefing prasowy dotyczący podsumowania badań prowadzonych w ramach projektu ZiZOZap

W środę 12 lutego 2014 r. o godz. 9.30 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ (ul. Bankowa 11B, Katowice) odbędzie się briefing prasowy poświęcony podsumowaniu badań prowadzonych w ramach projektu „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego” (ZiZOZap). W briefingu udział wezmą pracownicy naukowi badający Zbiornik Goczałkowicki, którzy będą mówić m.in. o jego przyszłości.

W ciągu czterech lat realizacji projektu naukowcy zgromadzili ponad 12 mln danych z prowadzonych badań oraz pomiarów. W bazach danych znajdują się wyniki badań warunków hydrologicznych, hydrogeologicznych oraz fizykochemicznych wody i osadów dennych, a także sparametryzowane wskaźniki ekologiczne i higieniczne odnoszące się do stanu flory i fauny w zbiorniku i w jego otoczeniu. Zgromadzone dane są wykorzystywane do modelowania pracy zbiornika. Analizowane są scenariusze optymalnych rozwiązań, ograniczenia konfliktów, wynikających z różnorodnych funkcji zbiorników zaporowych.

Spotkanie z mediami poprzedzi konferencję naukową pt. „Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.