facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Briefing prasowy dot. Dnia Edukacji na Rzecz Zwierząt oraz akcji Uniwersytet Pomaga

14 grudnia 2012 r. o godz. 9.30 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11b) odbędzie się briefing prasowy dot. Dnia Edukacji na Rzecz Zwierząt oraz akcji Uniwersytet Pomaga. W spotkaniu udział wezmą m.in. eksperci w zakresie praw zwierząt – prof. UŚ dr hab. Zygmunt Tobor i dr Agnieszka Bielska-Brodziak, a także przedstawiciele schronisk biorących udział w akcji Uniwersytet Pomaga. Gościem specjalnym będzie pies Beluś, podopieczny Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami FAUNA. Podczas briefingu podane zostaną szczegółowe informacje dotyczące drugiej edycji akcji Uniwersytet Pomaga.

Tego samego dnia, od godz. 10.00 do 13.00, na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbędzie się Dzień Edukacji na Rzecz Zwierząt, podczas którego pracownicy wydziału będą mówić o prawnych aspektach doświadczeń prowadzonych na zwierzętach, o możliwościach, jakie daje obywatelom kontakt z rzecznikiem praw obywatelskich, o niehumanitarnym traktowaniu zwierząt domowych, transportach koni, kosmetykach testowanych na zwierzętach i sytuacji schronisk. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali uczniowie liceów oraz klas Uniwersytetu Śląskiego. Konferencję otworzy prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.