facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Briefing dot. poparcia dla wprowadzenia ustawowego zakazu obecności dzieci podczas polowań

9 czerwca 2015 r. o godz. 12.15 na deptaku przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się briefing prasowy, podczas którego naukowcy wyrażą poparcie dla wprowadzenia ustawowego zakazu obecności dzieci podczas polowań. W spotkaniu wezmą udział: prof. dr hab. Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski z Wydziału Prawa i Administracji, dr hab. prof. UŚ Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska z Wydziału Filologicznego oraz dr hab. Ewa Jarosz z Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

Jak możemy przeczytać w apelu naukowców – „Dzieci biorące udział w polowaniach indywidualnych i zbiorowych są obecne przy uśmiercaniu zwierząt, uczestniczą w nagonkach, tropieniu, ściganiu rannych zwierząt i ich dobijaniu. […] Bezpośrednim celem polowania jest odbieranie życia innym istotom – zabijanie przez człowieka wolno żyjących zwierząt, w imię niejasnych dla dziecka intencji. Psycholodzy i terapeuci podkreślają zgubny wpływ polowań na psychikę dzieci, ich niegotowość obcowania z silnie traumatycznymi przeżyciami, do których zalicza się uczestniczenie w odbieraniu życia zwierzętom”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.