facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Biuro Karier organizuje „Przymierzalnię kariery” w ramach projektu „Wyższy Poziom”

Galeria Katowicka wraz z partnerami: organizacjami i instytucjami kultury, sztuki oraz ośrodkami nauki realizuje projekt „Wyższy Poziom”, który ma na celu rozbudzanie zainteresowań oraz zwiększanie świadomości kulturalnej, artystycznej i naukowej mieszkańców Katowic oraz miast regionu. Uniwersytet Śląski jako uczelnia otwarta na promowanie wydarzeń naukowych, kulturalnych i artystycznych podjął współpracę z Galerią Katowicką w tworzeniu tego projektu. W ramach realizacji przedsięwzięcia „Wyższy Poziom” uczelnia organizuje cykl spotkań, wystaw, pokazów i warsztatów prowadzonych przez specjalistów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Spotkania odbywają się we wtorki, od jesieni program zostanie rozszerzony o nowe wydarzenia.

Najbliższa inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego to wydarzenie organizowane przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie pt. „Przymierzalnia kariery”, które odbędzie się 21 lipca 2015 roku w godzinach od 10.00 do 15.00 na terenie Galerii Katowickiej, będzie okazją do skorzystania z doradztwa kariery, konsultacji dokumentów aplikacyjnych, udziału w próbnych rozmowach kwalifikacyjnych oraz wykonania profesjonalnego zdjęcia do CV.

Podczas wydarzenia porad w zakresie autoprezentacji udzielać będą doradcy z Capgemini Poland, natomiast z pracownikiem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach będzie można skonsultować problemy z zakresu prawa pracy. W programie zaplanowano również konsultacje z firmą BYTOM dotyczące odpowiedniego ubioru na rozmowę kwalifikacyjną oraz z firmą Estée Lauder, której specjaliści pomogą przygotować makijaż odpowiedni na spotkanie z przyszłym pracodawcą.

Plakat promujący inicjatywę w ramach projektu wyższy poziom

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.