facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Bios, biograf, biografia. Człowiek starożytny w perspektywie biograficznej na przestrzeni wieków”

Katedra Filologii Klasycznej UŚ, Katowickie Koło Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Koło Młodych Klasyków UŚ organizują konferencję pt. „Bios, biograf, biografia. Człowiek starożytny w perspektywie biograficznej na przestrzeni wieków”. Wydarzenie, które zaplanowane zostało na dwa dni – 15 maja 2013 r. (od godz. 10.00 do 15.40) i 16 maja 2013 r. (od godz. 10.00 do 16.00), odbywać się będzie na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach (sala Rady Wydziału, V piętro).

Żywoty wielkich postaci świata antycznego poprzez wieki stanowiły niewyczerpane źródło inspiracji i były odczytywane według paradygmatów, które zmieniały się wraz z tendencjami epok i uwarunkowaniami historycznymi. Sposób, w jaki patrzono na daną postać, niejednokrotnie kształtował się proporcjonalnie do wzrostu wiedzy na jej temat. Z drugiej strony zmiany metod badawczych pozwoliły na formułowanie nowych hipotez i wyciąganie odmiennych, zaskakujących wniosków.

Konferencja będzie okazją do analizy metamorfoz, jakim ulegała biografia i w jaki sposób zmieniał się wizerunek wielkich postaci świata starożytnego wraz z ponownymi odczytami ich życiorysów.

Program konferencji

 

 


 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.