facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Bezpłatne szkolenie Erasmus+ sektor Młodzież

24 kwietnia 2014 r. o godz. 9.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a, poziom 2) odbędzie się bezpłatne szkolenie na temat działań edukacyjnych w ramach programu Erasmus+ sektor Młodzież. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję poznać strukturę programu Erasmus+ sektor Młodzież, a także warunki korzystania oraz zasady przygotowywania i realizacji projektów.

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na załączonym formularzu elektronicznym do 21 kwietnia 2014 r. do godz. 13.00.

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ciniba.edu.pl.

Nowy program Unii Europejskiej Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. Program wspiera edukację, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w Europie. Zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” i jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig; program „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus; Jean Monnet oraz Tempus; Alfa i Edulink. Erasmus+ będzie realizowany od 2014 do 2020 roku i obejmie swoim zasięgiem edukację szkolną, kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukację dorosłych i inicjatywy młodzieżowe.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.