facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Bezpłatne szkolenia w ramach inicjatywy „Kopalnia Możliwości – odkryj swój potencjał”

Fundacja Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego Paideia organizuje bezpłatne szkolenia w ramach inicjatywy „Kopalnia Możliwości – odkryj swój potencjał”. Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w jednym z czterech darmowych szkoleń, które pomogą m.in. wskazać obszary dalszego rozwoju, ale także umożliwią podniesienie poziomu umiejętności, które uczestnik chciałby rozwinąć. Spotkania będą odbywać się w październiku i listopadzie 2015 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12).

Uczestnicy mogą wybrać jeden spośród czterech tematów:


Każdy temat zostanie zrealizowany przez doświadczonego trenera. Zajęcia będą prowadzone w małej grupie, gwarantującej równe zaangażowanie wszystkich uczestników. Po ukończeniu cyklu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabycie nowych kompetencji.

Projekt realizowany jest we współpracy z Województwem Śląskim w ramach zadania „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://student.us.edu.pl/kopalnia-mozliwosci.

Logotyp kopalni możliwości

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.