facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Bezpłatne porady rzecznika patentowego

15 listopada 2013 r. w ramach projektu „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” odbędzie się spotkanie z rzecznikiem patentowym. Z jego porad mogą skorzystać: studenci, doktoranci, absolwenci, pracownicy naukowi, jak również osoby zainteresowane prowadzeniem własnej firmy. Spotkanie odbędzie się w Akademickim Centrum Przedsiębiorczości UŚ (Katowice, ul. Bankowa 14, sala 415) od godz. 9.00 do 11.00. Zgłoszenia udziału przyjmowane są drogą elektroniczną – e-mail: szymon.janecki@us.edu.pl.

Projekt „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Koordynator projektu:
ul. Bankowa 14
tel. 32 359 22 15
pok. 417, I piętro

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.