facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Bezpłatne porady prawnika i rzecznika patentowego

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje kolejne bezpłatne spotkania z prawnikiem i rzecznikiem patentowym, które odbędą się w Akademickim Centrum Przedsiębiorczości UŚ (Katowice, ul. Bankowa 14, sala 415). Rzecznik patentowy będzie udzielać porad 4 października 2013 r. od godz. 9.00 do 11.00, natomiast prawnik – 25 października od godz. 13.00 do 15.00.

Celem projektu jest wspieranie kreatywności i innowacyjności środowiska akademickiego w zakresie przedsiębiorczości. Spotkania organizowane są w ramach programu „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zapisy prowadzone są elektronicznie pod adresem e-mail: szymon.janecki@us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.