facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Bezpłatne konsultacje w ramach IX Logopedycznych Dni Uniwersytetu Śląskiego

logo Centrum Logopedycznego

4 marca 2017 roku w Centrum Logopedii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędą się bezpłatne konsultacje logopedyczne, neurologopedyczne, surdologopedyczne i i ortodontyczne w ramach IX Logopedycznych Dni Uniwersytetu Śląskiego – wydarzenia, które promuje idee naukowego środowiska poszukującego nowych sposobów rozwiązywania problemów związanych z komunikacyjnym funkcjonowaniem dzieci, młodzieży oraz dorosłych z zaburzeniami mowy o różnej etiologii. Na poszczególne diagnozy należy logować się za pośrednictwem stron:  


Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. W razie problemów i pytań należy się kontaktować z sekretariatem Centrum Logopedii (e-mail: logopedia@us.edu.pl, tel. 32 2009 436).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.