facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku

Radom
12.03.2009 - 13.03.2009

Konferencja ma stanowić zachętę dla pracowników naukowych do studiów i wymiany doświadczeń, w zakresie bezpieczeństwa, które nabiera współcześnie szczególnego znaczenia. Celem konferencji jest ukazanie i przedyskutowanie aktualnego stanu wiedzy na temat zagrożeń bezpieczeństwa i wyzwań związanych z jego utrzymaniem w skali: globalnej, regionalnej i lokalnej. Przedmiotem debaty będą: rodzaje zagrożeń, poziom bezpieczeństwa na świecie, wyzwania przed jakimi staje społeczność międzynarodowa, perspektywy rozwiązywania, napięć oraz kształtowania środowiska bezpieczeństwa w nadchodzącym XXI wieku.

Harmonogram konferencji word

Karta zgłoszeniowa word

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.