facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Bengalski Globalny Szczyt Biznesowy 2018

uczestnicy spotkania - mężczyźni w garniturach siedzą i robią notatki

Od 15 do 18 stycznia 2018 roku w Kalkucie (Indie) odbywać się będzie Bengalski Globalny Szczyt Biznesowy – wydarzenie mające wielosektorowy charakter. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi takie kwestie, jak: sektor motoryzacyjny, hutnictwo, inżynieria, energetyka, górnictwo, transport, przemysł chemiczny, garbarski, włókienniczy, rolno-spożywczy, a także usługi finansowe i telekomunikacyjne, infrastruktura miejska, ochrona zdrowia, edukacja, turystyka i rozrywka.

Udział w szczycie weźmie delegacja z Polski, której przewodniczyć będą Marek Magierowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Grzegorz Tobiszowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Energii. W skład delegacji wejdą reprezentanci regionu: Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Kazimierz Karolczak – przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,  a także reprezentanci Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Indyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej, przedstawiciele świata nauki i sektora gospodarczego.

Uniwersytet Śląski reprezentować będą JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski. Wizyta stanie się okazją do umacniania relacji biznesowych i naukowych, nawiązania nowych kontaktów oraz podjęcia rozmów na temat dalszej współpracy.

15 stycznia JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk i prorektor dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski wezmą udział w spotkaniu z przedstawicielami University of  Calcutta. Umowa dotycząca współpracy pomiędzy uczelniami została zawarta w 2017 roku. Delegatów podejmą: prof. Sonali Chakravarti Banerjee – wicekanclerz, prof. Dipak Kumar Kar – wicekanclerz ds. naukowych oraz dr. Rajagopal Dhar Chakraborti – sekretarz. W programie wizyty zaplanowano również spotkanie na West Bengal National University of Juridical Sciences. Z przedstawicielami UŚ spotkają się dr. Ishwar Bhat – wicekanclerz oraz dr. Sarfaraz Ahmed Khan – sekretarz.

Szczegółowe informacje na temat Bengalskiego Globalnego Szczytu Biznesowego dostępne są na stronie: https://bengalglobalsummit.com.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.