facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Benefis z okazji 80. rocznicy urodzin prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Wójcika

31 maja 2012 r. o godz. 16.00 w auli Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego (Sosnowiec, ul. Kościelna 11) odbędzie się benefis z okazji 80. rocznicy urodzin prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Wójcika. W wydarzeniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Spotkanie, które poprowadzi prodziekan Wydziału Filologicznego UŚ prof. zw. dr hab. Marian Kisiel, organizowane jest w ramach VIII Sosnowieckich Dni Literatury.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prezydent Sosnowca Kazimierz Górski.

Wydarzenie organizuje Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu we współpracy m.in. z Wydziałem Filologicznym UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.