facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Aukcja charytatywna w CINiBA

18 grudnia 2012 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się świąteczna aukcja charytatywna na rzecz dzieci z katowickich domów dziecka. Przedmiotem licytacji będą zdjęcia podarowane przez śląskich fotografów. Są to dzieła takich twórców, jak: Józef Brom, Zdzisław Czaja, Zbigniew Dzienyński, Henryk Goik, Marek Karch, Andrzej Kawczyk, Józef Ligęza, Katarzyna Łata-Wrona, Arkadiusz Ławrywianiec, Stanisław Michalski, Krzysztof Niesporek, Szymon Polański, Zbigniew Sawicz oraz Józef Wróbel.

Ekspozycja fotografii przeznaczonych na aukcję będzie prezentowana od 1 do 18 grudnia 2012 r. w gablotach wystawowych w CINiBA.

Aukcja jest kontynuacją działań zapoczątkowanych przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego UŚ oraz jego opiekuna dr Joannę Ożarowską, którzy w ubiegłym roku przygotowywali świąteczne paczki dla dzieci z domów dziecka. Tegoroczny projekt wspierają również prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ oraz prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec, dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

Wydarzenie organizuje CINiBA wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji UŚ. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.ciniba.us.edu.pl.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.