facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Artykuł fizyków z UŚ w czasopiśmie „Journal of Materials Chemistry C”

Przelewanie substancji z jednej probówki do drugiej

W numerze wrześniowym czasopisma naukowego „Journal of Materials Chemistry C” (impact factor 6,641) opublikowany został artykuł pt. „Weak ferromagnetic response in PbZr1-xTixO3 single crystals” autorstwa pracowników Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W artykule opisano zaobserwowane po raz pierwszy właściwości magnetyczne kryształów roztworu stałego PbZr1-xTixO3 (PZT). Roztwory te są znane głównie ze swoich bardzo dobrych właściwości piezoelektrycznych. Znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, elektronice, medycynie, sporcie, a także w zaawansowanej aparaturze naukowo-badawczej. Badania eksperymentalne opisane w artykule potwierdziły, przewidywane wcześniej w rozważaniach teoretycznych, możliwości generowania ferromagnetyzmu przez defekty w perowskitach tlenowych.

Zapowiedź artykułu znalazła się również na okładce prestiżowego czasopisma wraz ze zdjęciem nawiązującym do struktury perowskitu ABO3, w której w miejscu atomu B (Ti lub Zr) w środku oktaedru tlenowego znajdują się dwie pętle: większa, opisująca właściwości ferroelektryczne oraz mniejsza, odpowiadająca słabym właściwościom ferromagnetycznym.

Okładka czasopisma, w którym opublikowany został artykuł – materiał do pobrania w formacie PDF, treść w języku angielskim
Grafika w formie pdf (1,13 MB)

Odkrycie właściwości magnetycznych w ferroelektrycznym roztworze PZT można nazwać przełomowym, gdyż pozwala traktować roztwory stałe PZT jako multiferroiki. Właściwości multiferroiczne w połączeniu z bardzo dobrymi właściwościami piezoelektrycznymi czynią roztwory PZT jeszcze bardziej niż dotąd atrakcyjnymi pod względem praktycznych zastosowań.

Autorami artykułu są: dr Iwona Lazar, dr Monika Oboz, dr Jerzy Kubacki, dr Andrzej Majchrowski, dr Julita Piecha, dr Dariusz Kajewski oraz prof. dr hab. Krystian Roleder.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.