facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Antropopresja i Środowisko Obszarów Wiejskich. Flora i roślinność w zmieniającym się krajobrazie

W dniach 30 czerwca - 2 lipca 2008 roku Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje międzynarodową konferencję pt. "Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and vegetation In a changing landscape" (Antropopresja i Środowisko Obszarów Wiejskich. Flora i roślinność w zmieniającym się krajobrazie).

Będzie to ósma z kolei konferencja poświęcona problemom antropopresji I synantropizacji szaty roślinnej jako konsekwencji tego procesu. Tematyka dotyczy przemian szaty roślinnej zachodzących pod wpływem działalności człowieka oraz ochrony różnorodności biologicznej. Organizatorzy przygotowują się do przyjęcia około 60 uczestników z Polski i krajów położonych w łuku Karpat: Czech, Słowacji, Ukrainy i Węgier.

Konferencje mają charakter cykliczny. Stanowią forum do dyskusji nad możliwymi formami ochrony zachowanej różnorodności biologicznej na obszarach podlegających różnym czynnikom antropopresji. Dają możliwość dzielenia się wiedzą o ekologii poszczególnych gatunków ustępujących ii rozprzestrzeniających się oraz poznania zmian, jakim podlegają zbiorowiska roślinne pod wpływem różnych form działalności człowieka.

Komitet naukowy konferencji tworzą: Sergej Mochnacký (Ogród Botaniczny , Košice, Słowacja), Miroslav Shevera (Instytut Botaniki, Ukraińska Akademia Nauk, Ukraina), Andreás Terpó (Węgierska Akademia Nauk, Węgry), Barbara Tokarska - Guzik (Uniwersytet Śląski), Adam Zając (Uniwersytet Jagielloński), Stanisław Wika (Uniwersytet Śląski), Mária Zeliberová (Ogród Botaniczny, Bratysława, Słowacja).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.