facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Anna Cieplak

Jako studentka pedagogiki na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, 30 maja 2011 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność społeczną na rzecz społeczności lokalnej. Dała się poznać jako pomysłodawca i koordynator świetlicy „Krytyki Politycznej” w Cieszynie, w ramach której odbywają się liczne wykłady, konferencje i warsztaty, a także koordynator wolontariuszy prowadzących zajęcia dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach „(O!)świetlicy”, gdzie ponadto prowadzi zajęcia artystyczne. Była Ona również koordynatorem innych projektów na rzecz dzieci: „Oczy szeroko otwarte”, „Interfejs do nowego świata”, „Zrównoważony rozwój – warsztaty artystyczno-edukacyjne”. Pani Anna jest inicjatorką „Spacerów zaangażowanych”, podczas których mieszkańcy i studenci poznają przestrzeń Cieszyna przy udziale specjalistów i badaczy kulturowego wymiaru miasta. Doceniona została także między innymi jej działalność w kołach artystyczno-naukowych. Ukończyła V LO im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.