facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Aktywizacja postaw przedsiębiorczych w CITT Politechniki Śląskiej - szkolenie dla pracowników i doktorantów

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej zaprasza pracowników naukowo-dydaktycznych, a szczególnie doktorantów na szkolenie z zakresu zakładania i zarządzania własną działalnością gospodarczą pt. „Aktywizacja postaw przedsiębiorczych”.

W dzisiejszych realiach gospodarczych środowisko akademickie potrzebuje aktywizacji w zakresie szeroko rozumianych narzędzi, metod i zakresów działań przedsiębiorczych. Współczesne podejście do aplikacji projektowych oraz w zakresie transferu technologii wymaga bardziej kompleksowego przygotowania do działań na otwartym rynku, w którym występują wielostronne relacje o kontraktowym i komercyjnym charakterze. Wyselekcjonowane potrzeby środowiska akademickiego w tych tematach zostały przełożone na program wsparcia szkoleniowego, który skoncentrowano jest w ramach zagadnień takich jak: zakładanie działalności gospodarczej, zarządzania projektami, umiejętności samodzielnej obsługi własnej działalności gospodarczej, zarządzanie personelem i wsparcie rozwoju zasobów ludzkich, wspierania komercjalizacji produktów na otwartym rynku poprzez skoordynowane działań marketingowych oraz przyswojenie najważniejszych zasad prawnych prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawowy program szkolenia składać się będzie z 64 godzin w układzie 16 spotkań modułowych po 4 godz. każde, z ośmioma tematami wiodącymi. Spotkania będą miały charakter interaktywny. Oprócz części wykładowej przewidywana jest cześć warsztatowo-ćwiczeniowa.

Szkolenie będzie odbywać się w siedzibie Centrum w Zabrzu w marcu i kwietniu w poniedziałki i środy od godz. 16.30. Po jego ukończeniu każdy uczestnik otrzyma poświadczone świadectwo Politechniki Śląskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz certyfikatem unijnym. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.aktywnosc-akademicka.polsl.pl gdzie można także pobrać formularze zgłoszeniowe oraz na www.citt.polsl.pl. Kontakt poprzez e-mail pod adresem biuro.aktywizacji@polsl.pl lub teł: 32 278 7521. Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Aktywizacja społeczności akademickiej jako element realizacji Regionalnej Strategii Innowacji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.