facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Akcja zbierania krwi dla chorego pracownika Uniwersytetu

Pracownik Uniwersytetu Śląskiego oraz felietonista „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” Jerzy Parzniewski zachorował na białaczkę i potrzebuje pilnej pomocy – krwi i szpiku kostnego.

23 kwietnia 2013 r. w godz. 10.00−17.00 przed rektoratem UŚ będzie stał ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, w którym osoby chcące pomóc będą mogły oddać krew.

Informacje dla dawców można uzyskać na stronie internetowej www.rckik-katowice.pl.


Fundacja Uniwersytetu Śląskiego organizuje akcję charytatywną, z której całkowity dochód zostanie przeznaczony na leczenie Jerzego Parzniewskiego. Wszyscy, krórzy chcieliby właczyć się do akcji, mogą przelać dowolną kwotę na konto fundacji: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego na rachunek: 73 1020 2313 0000 3802 0365 9547 z tytułem przelewu „Wpłata na rzecz Jerzego Parzniewskiego”.
 

 

 
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.