facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Akcja „Uniwersytet pomaga”

Społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego rozpoczęła akcję „Uniwersytet pomaga”. Jej celem jest opisywanie – w jednym miejscu wirtualnej przestrzeni – wszystkich inicjatyw non profit, jakich podejmują się ludzie związani z Uniwersytetem.
Szkoły wyższe istnieją nie tylko po to, aby nauczać. Uniwersytet Śląski ma także misję wychowywania (por. art. 111 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

Niejednokrotnie odczuwamy potrzebę dzielenia się z innymi. Wielu z nas – samodzielnie, bądź w ramach inicjatyw społecznych – podejmuje próby wspierania potrzebujących.

Projekt „Uniwersytet pomaga” narodził się w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UŚ, kierowanej przez prof. UŚ dr. hab. Zygmunta Tobora. Działania podejmowane na poszczególnych wydziałch, w instytutach czy katedrach mają znacznie mniejszą siłę społecznego oddziaływania niż te, które są organizowane czy upowszechniane na obszarze całej uczelni. Na stronie „Uniwersytet pomaga” prezentowane będą wszystkie działania Uczelni, które ukierunkowane są na pomoc potrzebującym.

Prosimy o przesyłanie informacji o każdej akcji dobroczynnej, która odbywa się w Państwa otoczeniu.
Mamy nadzieję, że projekt „Uniwersytet pomaga” przyczyni się do popularyzowania idei pomocy wolontariackiej, stworzy przestrzeń, która promować będzie dobroczynność jako aktywność nie tylko pożyteczną, ale także – zwłaszcza dla młodzieży – atrakcyjną. 

Pierwsza, inauguracyjna akcja projektu „Uniwersytet pomaga” dedykowana jest zwierzętom. Decyzja ta nie jest nieprzypadkowa. Stosunek ludzi do zwierząt to jeden z problemów moralnych współczesności. Jaki zgotowaliśmy los naszym wiernym przyjaciołom i towarzyszom? W czasach walki o zaprzestanie traktowania zwierząt jak rzeczy, manifestujemy antropocentryczne, bezwzględne i nieograniczone panowanie nad światem zwierząt. Wykorzystujemy zwierzęta gospodarskie, często zmieniając ich życie w pasmo cierpień. Brak odpowiedzialności wykazujemy także wobec zwierząt domowych. Liczbą idącą w tysiące można – tylko na Śląsku – opisać zwierzęta bezdomne, porzucone „maskotki”, samotne, cierpiące z tęsknoty za człowiekiem. Teraźniejszość zwierzęcego świata to walka z bezdomnością, zimnem, głodem i z chorobami, które dziesiątkują zwierzęta pozostawione w schroniskach.


 

To właśnie zwierzętom przebywającym w schroniskach, które nie potrafią samodzielnie upomnieć się o swoje prawa, dedykujemy pierwszą akcję projektu „Uniwersytet pomaga”.

Nie da się objąć jednoczesnymi działaniami wszystkich miejsc wymagających pomocy. Z tej przyczyny wybrane zostały dwa schroniska dla bezdomnych zwierząt: katowickie i sosnowieckie.

Od 1 do 15 grudnia 2011 r. będziemy zbierać dla zwierząt przebywających w tych schroniskach następujące dary:

  • karmę suchą i mokrą,
  • ryż i makaron,
  • smycze – zwykłe, parciane, średniej grubości,
  • koce, pledy, stare poszwy, prześcieradła,
  • datki pieniężne, które przeznaczymy na zakup pożywienia, środków zwalczających pasożyty oraz bud.

Pieniądze można wrzucać do puszek, które umieszczone będą przy portierniach wydziałów Uniwersytetu Śląskiego. Tam również można składać dary rzeczowe.

Liczymy na Państwa hojność.

 

 


 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.