facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Akcja „SPiN Day – dla społeczeństwa i nauki”

Promując ideę rozwoju społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji – Porozumienie Społeczeństwo i Nauka organizuje ogólnopolską akcję „SPiN Day – dla społeczeństwa i nauki”. To pierwsze tego typu wydarzenie realizowane na taką skalę przez popularyzatorów nauki w Polsce. W sobotę 12 września 2015 r. w całej Polsce odbędą się różnorodne wystawy, warsztaty i pokazy naukowe obejmujące swą tematyką zagadnienia z wielu obszarów wiedzy. Wydarzenia SPiN Day organizowane przez 22 instytucje skupione w Porozumieniu SPiN odbędą się jednocześnie w 24 miejscach na terenie całego kraju. SPiN Day to nie tylko dobra zabawa inspirowana nauką, ale również realizacja kluczowych celów Porozumienia: wyjaśnienie czym jest nauka, rozbudzenie społecznego zainteresowania wiedzą, budowanie przestrzeni do dialogu na temat nauki, pokazywanie jej piękna i uświadomienia jej społecznego znaczenia, a także zainspirowanie dla wyboru kariery naukowej.

Uniwersytet Śląski Dzieci (UŚD) zachęca wszystkich miłośników i pasjonatów nauki do udziału w wydarzeniu. W sobotę od godz. 9.00 do 11.45 będzie można wziąć udział w SPiN Day połączonym z Dniami Otwartymi UŚD i wysłuchać ciekawych wykładów. Szczegółowy program SPiN Day w Uniwersytecie Śląskim dostępny jest na stronie www.dzieci.us.edu.pl. Wszystkie wykłady odbywać się będą w salach audytoryjnych Instytutu Fizyki UŚ przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach.

Harmonogram wydarzeń w innych instytucjach w Polsce opublikowany jest na stronie www.facebook.com

Porozumienie Społeczeństwo i Nauka SPiN powstało w 2013 roku jako inicjatywa instytucji biorących udział w organizowanej od 2007 roku konferencji „Interakcja – Integracja”. Głównym celem Porozumienia jest rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji m.in. poprzez zachęcanie do krytycznego i kreatywnego myślenia, budowanie poczucia podmiotowości i odpowiedzialności oraz wspomaganie lepszego rozumienia nauki i inspirowanie dialogu społecznego.

 

Plakat promujący wydarzenie

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.