facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Akcja honorowego oddawania krwi „Wampiriada” w Cieszynie

30 października 2012 r. w godz. od 9.00 do 15.00 na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbędzie się uroczyste otwarcie drugiej edycji akcji honorowego oddawania krwi „Wampiriada”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

„Wampiriada” to największa w Polsce kampania honorowego krwiodawstwa przeprowadzana w środowisku akademickim. Akcję organizuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.
 


O wydarzeniu napisał serwis ox.pl w artykule pt. „Polują na Twoją krew”. (25.10.2012)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.