facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Akcja „Dialog ponad Podziałami”

Pracownicy naukowi Zakładu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego realizują akcję „Dialog ponad Podziałami”, która ma na celu uhonorowanie osób działających na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo. W szczególny sposób wyróżnia się tych, którzy prowadzą dialog pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych (szkołami, placówkami wychowawczymi, rehabilitacyjnymi, edukacyjnymi), społecznością lokalną a osobami, które często są z tej społeczności wykluczane.

Uroczysta gala odbędzie się 16 października 2014 r. o godz. 12.00 w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (ul. Bielska 22, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji). Podczas uroczystości zostaną wręczone statuetki dla osób prowadzących działalność na rzecz niepełnosprawnych. W gronie wyróżnionych znajdą się przedstawiciele władz samorządowych, placówek edukacyjnych, uniwersytetu, a także liderzy społeczności lokalnej.

Uniwersytet Śląski dokłada starań, aby uhonorować tych, którzy w środowisku lokalnym prowadzą działania zmierzające do zwalczania stereotypów i budowania pozytywnych relacji z osobami niepełnosprawnymi. Jest to możliwe przy wspólnym budowaniu kultury dialogu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.