facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Akademickie Forum Jakości

Uniwersytet Śląski w Katowicach i Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej organizują Akademickie Forum Jakości – debatę skierowaną do środowisk akademickich, szkół ponadgimnazjalnych, przedsiębiorców i ich interesariuszy. Debata, podejmująca istotne kwestie związane z jakością kształcenia, odbędzie się 25 lutego 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu (Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1C).

Program Forum podzielony został na dwa panele tematyczne: „Jakość w szkolnictwie wyższym – standardy – wymagania – dobre praktyki” oraz „Jakość kształcenia – perspektywa interesariuszy”. W części dotyczącej jakości kształcenia i dobrych praktyk udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek oraz prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą Wyższej Szkoły Biznesu dr prof. nadzw. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prorektor ds. rozwoju i spraw studenckich Wyższej Szkoły Biznesu dr Marcin Lis, prof. dr hab. Marek Lisiński – członek Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Podczas Akademickiego Forum Jakości omówione zostaną takie zagadnienia, jak: wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia w perspektywie kryteriów oceny programowej i instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej, akredytacja akademicka jako metoda oceny jakości edukacji w szkołach wyższych, „nowa” matura jako ważne ogniwo w strukturze kwalifikacji kształcenia przez całe życie, jakość kształcenia z perspektywy pracodawcy, upraktycznienie kształcenia (studia dualne / profil praktyczny / uznawanie wykształcenia pozaformalnego).

Program Akademickiego Forum Jakości oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.wsb.edu.pl/afj.

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.