facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Adwent obcych. O potrzebie ksenofobii w ochronie przyrody” - wykład

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje wykład pt. „Adwent obcych. O potrzebie ksenofobii w ochronie przyrody”, organizowany w ramach XIX cyklu wykładów: „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”. Wykład wygłosi dr Wojciech Solarz z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 18 listopada 2010 r. o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9.

Wykłady z serii FORUM NATURA’17 są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

O wykładowcy:
dr Wojciech Solarz – zajmuje się zawodowo bioróżnorodnością, inwazjami biologicznymi obcych gatunków roślin i zwierząt oraz ekologią populacji ptaków. Jest administratorem polskiej bazy danych o gatunkach obcych. Należy do „Invasive Species Specialist Group” (ISSG) od 2004 r., bierze udział w pracach Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN od 2007 r. oraz Państwowej Rady Ochrony Przyrody (PROP) od 2009 r.


 Harmonogram cyklicznych wykładów CSCS 2010/2011 - semestr I pdf

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.