facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Administracja ogólnouczelniana


Administracja ogólnouczelniana – dane kontaktowe

 

 

Wykaz jednostek administracji ogólnouczelnianej:

 1. Biuro Rektora
  • Sekcja Prasowa
 2. Dział Spraw Obronnych i Ochrony
 3. Kancelaria Niejawna
 4. Zespół Radców Prawnych
 5. Inspektorat BHP i OP
 6. Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej
 7. Biuro Rzeczników Patentowych
 8. Dział Spraw Osobowych i Socjalnych
 9. Dział Organizacyjno-Prawny
 10. Dział Kształcenia
 11. Dział Współpracy z Zagranicą
 12. Dział Nauki
 13. Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych
 14. Dział Informatycznej Obsługi Toku Studiów
 15. Dział Informatycznych Systemów Zarządzania
 16. Dział Portalu i Serwisu WWW
 17. Sekcja Teletechniczna
 18. Sekcja Zarządzania Infrastrukturą Informatyczną
 19. Biuro ds. Rozwoju Kadr
 20. Biuro Współpracy z Gospodarką (dział)
 21. Dział Promocji
 22. Biuro Karier
 23. Centrum Medialne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (dział)
 24. Dział Administracyjno-Gospodarczy Kampusu Cieszyńskiego
 25. Biuro Projektów, Promocji i Rozwoju Kampusu Cieszyńskiego
 26. Centrum Obsługi Studentów
 27. Dział Gospodarowania Nieruchomościami
 28. Dział Administracyjno-Gospodarczy Kampusu Katowickiego
 29. Dział Inwentaryzacji
 30. Kancelaria Ogólna
 31. Osiedla Akademickie i Domy Asystenta
 32. Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej
 33. Dział Logistyki
 34. Dział Zamówień Publicznych
 35. Dział Projektów
 36. Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych
 37. Dział Księgowości Głównej
 38. Dział Księgowości Projektów
 39. Dział Finansowy
 40. Dział Płac
 41. Dział Księgowości Majątkowej
 42. Dział Budżetowania i Kontrolingu

 

Źródło: załącznik nr 4 do zarządzenia nr 174 Rektora UŚ z 29 października 2018 roku

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.