facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Absurdalia 2008

Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice już por raz drugi zaprasza na czteroddniowy Festiwal Kultury Absurdalnej Absurdalia 2008, który odbędzie się w dniach 19-22 listopada 2008 roku na terenie Katowic.

Podczas ostatniej edycji Absurdaliów brały w niej udział trzy ogromne ślimaki - czerwony, zielony i niebieski, będące bohaterami licznych happeningów mających miejsce w centrum Katowic. Kampanii przyświeca idea ukazania absurdu jako rzeczy pozytywnej, aby absurd nie kojarzył się już tylko z kolejkami, rozbudowaną biurokracją czy korupcją, ale także z siłą, która może być motorem do działania i inspiracją dla twórców kultury i sztuki, a także dla nas samych, w naszych codziennych sprawach.

Festiwal przede wszystkim daje możliwość wypromowania się nieznanym i/lub niedocenianym grupom i twórcom, którzy wyrażają się poprzez szeroko rozumiany absurd. Formuła festiwalu pozwala na zaistnienie na nim także twórców, dla których na wielu dotychczasowych festiwalach i przeglądach nie było miejsca z racji tego, że ich sztuka wymyka się powszechnie przyjętym standardom.

Projekt obejmie konferencję prasową, cykl wykładów dotyczących absurdu w sztuce i życiu, przegląd teatralny, wieczór poetycki w formie slamu, wernisaż, przegląd kabaretowy, przegląd filmowy, przegląd muzyczny, finał festiwalu, rozdanie nagród i statuetek oraz występy gwiazd.

Każde wydarzenie festiwalu, za wyjątkiem cyklu wykładów, będzie miało formę konkursu. Nominacji, jak i wyłonienia wygranych dokonywać będzie niezależne Jury, specjalnie powoływane na każdą część festiwalu. W trakcie finału festiwalu przewidziane jest uroczyste wręczenie statuetek Absurd Roku 2008 oraz nagród laureatom, a także nominowanym poszczególnych konkursów.

Więcej informacji oraz szczegółowy program

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.